Wprowadzenie

Początek  Następny

Firma LeGat oferuje Państwu program kadrowo płacowy 'Cenzus Pro Windows' ( w skrócie 'CPW' ) - przyjazny, wysoce funkcjonalny produkt, napisany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia i nowoczesnej technologii. W celu łatwego korzystania przez dotychczasowych Użytkowników, został zachowany układ menu poprzedniej wersji programu.

 

Podstawowe funkcje programu :

 

Graficzny interfejs Użytkownika,
Dostosowywanie wielkości czcionki do potrzeb Użytkownika,
Większość informacji na ekranie w postaci tabel, z możliwością sortowania,
Łatwa obsługa z użyciem myszy, obsługa większości funkcji dostępna również z klawiatury,
Obszerna pomoc kontekstowa (Help),
Bardzo prosta aktualizacja przez Internet,
Wielopoziomowa informacja (od ogółu do szczegółu),
Eksport wierszy z tabel do MS Excel, również format CSV,
Graficzne definiowanie pism kadrowych,
Elektroniczna archiwizacja dokumentów źródłowych,
Prowadzanie kartotek pracowników i właścicieli: dane osobowe, adresowe, podatkowe, ubezpieczeniowe pracowników, członkowie rodzin, przypisanie konta bankowego, informacje o urlopie, wymaganych terminach, stażach pracy,
Zarządzanie pracownikami

 - dla przyjmowanych: sporządzanie umów o pracę/aneksów, umów cywilnych, wprowadzanie posiadanych dokumentów jak świadectwa pracy, kursy i kwalifikacje, badania lekarskie.

 - dla zwalnianych: rozwiązanie umowy i wystawianie świadectwa pracy.

 - rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia.

 - przenoszenie pracowników do Archiwum.

Tworzenie wielopoziomowej struktury działów firmy i grupowanie pracowników wg działów,
Praca z użyciem filtra kartoteki pracowników - filtrowanie według działów, statusu, kategorii,
Bazy Słowników: banków, urzędów skarbowych, gmin, powiatów, województw, oddziałów NFZ itd, z których korzystanie ułatwia i przyspiesza pracę w aplikacji,
Możliwość stosowania dodatkowych podziałów pracowników np. na grupy pracownicze, według kategorii zaszeregowania,
Prowadzenie ewidencji obecności - Statystyka czasu pracy na podstawie przypisanych wzorców kalendarzy,
Definiowanie wartości domyślnych (kalendarze, wzory pism),
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń - listy dla funduszu osobowego, ZUS, bezosobowego (rachunki),
Sporządzanie definiowanych zestawień za określony okres czasu dotyczących: list, wynagrodzeń, składek ZUS i NFZ, liczby zatrudnionych pracowników oraz ich danych w różnych układach i konfiguracjach,
Dostępne informacje ze wszystkich lat, bez zmiany roku,
Zapis wydruków do plików PDF z możliwością wysyłki e-mail z programu,
Tworzenie dokumentów pracodawcy i pracobiorców wynikających ze zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych oraz związanych z nimi przelewów z konta firmowego na konta pracownicze, do ZUS i Urzędów Skarbowych,
Generowanie wydruków: kadrowych, płacowych, deklaracje PIT, formularze ZUS, sprawozdania GUS, deklaracje PFRON, raporty PPK
Export do e-Deklaracji, Programu Płatnika, plików do PPK, Finansowo-Księgowego, przelewów do banku,
Definiowanie list zbiorczych (kasowych) bez ograniczenia czasowego,
Podgląd wydruku (WYSIWYG), wybór orientacji wydruku,
Wybór drukarki w momencie drukowania,
Automatyczna podpowiedź Urzędu Skarbowego (WebWersus),
Rozbudowany system generacji przelewów,
Konfigurowanie składników wynagrodzeń - dodawanie nowych, definiowanie w odpowiednich funduszach, ustalanie dla nich właściwych algorytmów naliczania,
Konfigurowanie własnych typów list wynagrodzeń z określeniem ich zawartości i sposobu przedstawiania na ekranie,
Automatyczne sprawdzanie ważności posiadanych w programie wartości stałych: ZUS, limitów dni, podatków, urlopów z możliwością ich szybkiego uaktualnienia.
Eksport do Programu Płatnika : formularze zgłoszeniowe (pracownicy, firma, właściciele), formularze rozliczeniowe (pracownicy, właściciele),
Możliwość prowadzenia wielu firm w wersji dla biur rachunkowych i wersjach wielofirmowych,
Praca na wielu stanowiskach w sieci,
Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu,
Import danych z 'Cenzus Pro' oraz danych pracowniczych z Programu Płatnika (ZUA i ZZA) w formacie XML.