e-Dward

Początek  Poprzedni  Następny

'e-Dward' to system umożliwiający składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

 

Od 2008 Ministerstwo Finansów umożliwiło przekazywanie deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej.

Można to zrobić wykorzystując interaktywny formularz (dostępny w serwisie e-deklaracje http://www.e-deklaracje.gov.pl/). Jest to jednak narzędzie przeznaczone do wysyłki pojedynczych formularzy, ponieważ wymaga mozolnego, ręcznego wypełniania pól.

 

W celu usprawnienia pracy osobom, które zajmują się wysyłaniem formularzy PIT do Urzędów Skarbowych, w system 'CPW' został wbudowany moduł "e-Dward" służący do wysyłania umieszczonych w nim, gotowych formularzy podatkowych, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

 

UWAGA!

Aby móc korzystać z modułu eksportu deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, nazwanego przez nas e-Dward, należy posiadać konto dostępu do tej usługi.

 

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma wartość podpisu własnoręcznego. Weryfikowany jest przy pomocy klucza prywatnego, zapisanego na nośniku zewnętrznym (np. karta).

Gotowy dokument należy podpisać przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego, zgodnie z ustawą z 18 września 2001 o podpisie elektronicznym.

W celu autoryzacji zostaniemy poproszeni o podanie kodu PIN, którego nie wolno ujawniać. Jego ujawnienie jest „kompromitacją klucza” i podstawowym powodem odwołania ważności certyfikatu. Konstrukcja oprogramowania systemowego zapewnia poufne wykorzystanie podanego kodu w procesie weryfikacji.

 

Samo podpisanie dokumentów nie powoduje żadnych skutków. Jeśli zadecydujemy, że dokument jest nieprawidłowy i nie będzie wysłany, należy go zwyczajnie skasować. Dopiero wysłanie na oficjalny serwer Ministerstwa Finansów i odebranie potwierdzenia o poprawności złożonego dokumentu oznacza dla nas pewność zakończonego prawidłowo procesu wysyłki. Z uwagi na to , iż na potwierdzenie o poprawności (UPO) oczekujemy nawet do kilkunastu godzin, nie należy odkładać wysyłki na „ostatnią chwilę”. Odpowiedź negatywna może oznaczać nie złożenie deklaracji, ze wszystkimi skutkami prawnymi przekroczenia terminu.

Dokument w momencie podpisywania ma wyznaczany tzw. skrót dokumentu, który praktycznie jest niepowtarzalny. Próba wysłania kopii takiego samego dokumentu będzie rejestrowana na serwerze jako jeden dokument, a odebrane potwierdzenia (UPO) będą wskazywały na dokument pierwotny.

 

 

Aby więc przesyłać deklaracje drogą elektroniczną powinniśmy:

posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub upoważnić osobę, która taki podpis posiada,
zgłosić do Urzędu Skarbowego zamiar składania deklaracji w formie elektronicznej.

 

 

W naszym programie obsługa modułu 'e-Dward' (pośredniczącego w eksporcie dokumentów do Urzędu Skarbowego) polega na przejściu przez etapy:

1.Konfiguracja modułu 'e-Dward'.
2.Wysyłanie dokumentów za pomocą modułu 'e-Dward', po ich uprzednim wygenerowaniu i podpisaniu kluczem kwalifikowanym

 

UWAGA!

Przy przesyłaniu deklaracji drogą elektroniczną niezbędny jest wymóg posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.