Podatkowe

Początek  Poprzedni  Następny

Formularze podatkowe dotyczące Podatnika oraz Płatnika generujemy w menu Dokumenty/Podatkowe. Po rozwinięciu menu głównego ukaże się lista dostępnych formularzy do wyboru:

 

Dokumenty podatkowe - lista formularzy.

 

 

 

W podrozdziałach omówiono zastosowanie każdego z dokumentów.

 

W programie rozróżniamy dwa rodzaje deklaracji podatkowych:

1.Pracownicze (PIT 2, 8C, 11, 12, 40, Informacja o kosztach, IFT1, IFT1R). Dodatkowo pity pracownicze podzielone są na dwie zakładki: Zbiorczo (tworzymy dokumenty dla wielu/wszystkich pracowników) i Indywidualnie (tworzymy dokumenty każdemu pracownikowi osobno).
2.Firmowe ( PIT 4R, 8AR, NIP-3)

 

 

W celu stworzenia deklaracji podatkowej podświetlamy interesujący nas typ dokumentu w menu głównym. Po kliknięciu na ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord pojawi się nowy dokument, który wygląda jak wersja papierowa, różnica polega tylko na tym, że jest on podzielony na zakładki i zawiera weryfikację (weryfikacja pod względem zgodności z systemem e-Deklaracji).

 

Każda deklaracja w tabeli okna głównego zawiera szereg kolumn dostępnych w menu kontekstowym, wśród których najistotniejsze to: Symbol wersji, Rewizja, Status.

 

Dokumenty podatkowe - istotne kolumny tabeli

 

1.Symbol wersji - jest to wzór formularza (w różnych latach występują różne wzory).
2.Rewizja - jest to numer tej samej deklaracji (1,2,3,). Kolejną deklarację za ten sam okres program automatycznie zaznaczy jako korektę.
3.Status - program umożliwia wysyłanie dokumentów za pomocą aplikacji e-Dward, przez co rozróżniamy, w jakim stadium znajduje się dany dokument:
Edycja - dokument przez nas stworzony jest w trybie edycji.
Do wysłania - za pomocą menu kontekstowego lub klawisza [F4] dokument został przez nas wyemitowany do modułu e-Dward.
Wysłany - dokument w module e-Dward został przez nas przesłany do Urzędu Skarbowego.
Poprawny - US stwierdził, że dokument jest prawidłowy i został przyjęty.
Zatwierdzony - US zatwierdził nasz dokument.
Błędny - US stwierdził, że dokument jest błędny i nie został przyjęty.
Anulowany - jeżeli stworzymy nowszą wersję dokumentu i prześlemy ją za pomocą e-Deklaracji, wcześniejsza jej wersja przyjmie status anulowany.

 

 

W deklaracjach podatkowych wyróżniamy różne rodzaje pól:

 

Pola tylko do odczytu Dokumenty podatkowe_pole_szare - szare bez możliwości edycji, treść pobierana jest automatycznie z danych kadrowych zawartych w menu Kartoteki.

 

Pola daty Dokumenty podatkowe_pole_daty - ustawiamy datę np. wystawienia danej deklaracji.

 

Pole daty z polem wyboru Dokumenty podatkowe_pole_daty_z_polem_wyboru - po zaznaczeniu pola wyboru możemy określić datę np. zakończenia działalności gospodarczej.

 

Pola radiowe Dokumenty podatkowe_pole_radiowe - służą do wyboru jednej z dostępnych opcji.

 

Pola wyboru Dokumenty podatkowe_pola_wyboru - pozwalają na zaznaczenie więcej niż jednej opcji lub żadnej.

 

Pola liczbowe z możliwością wpisania kwoty nie wynikającej z wyliczeń programu Dokumenty podatkowe_pole_kwotowe np. ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Po wprowadzeniu konkretnej wartości program automatycznie przeliczy deklaracje z uwzględnieniem naszej zmiany.

 

Pola tekstowe dostępne do edycji Dokumenty podatkowe_pole_edytowalne np. imię i nazwisko osoby wystawiającej deklaracje, rodzaj innych odliczeń od podatku, dodatkowy opis.

 

Pola pod linkiem link_zmien_procent - do wstawiania procentu kwoty związanej z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego np. w dokumentach PIT 4R, PIT 8AR.

 

Pola z podpowiedzią Dokumenty podatkowe_pole_z_podpowiedzia - pojawia się przy nich znak zapytania. Po kliknięciu na takie pole, w pojawiającym się oknie info można odczytać np. z jakich list płac zostały pobrane pieniądze i w jakiej wysokości, a także różnice, jeżeli jakaś lista została w międzyczasie skasowana:

 

Dokumenty podatkowe - okno info z podoknem błędu

 

 

Dodatkowo deklaracje podatkowe, które są inicjowane przez podatnika np. PIT 2, PIT 12, zawierają zakładkę "Załączniki" - możemy tutaj przechowywać graficzne wersje papierowych dokumentów złożonych przez pracowników.

 

Przy generacji PITów w przypadku braku przypisania US pracownikowi program wyszuka wcześniej przypisany urząd skarbowy (do 12-miesięcy wstecz).