Konfiguracja

Początek  Poprzedni  Następny

Przed pierwszą wysyłką dokumentów za pomocą modułu 'e-Dward', w celu bezproblemowej wysyłki elektronicznej, powinniśmy ustawić podstawowe parametry. Wejdźmy zatem w menu Dokumenty/Podatkowe/e-Dward i przejdźmy do zakładki "Konfiguracja":

 

E-deklaracje. Zakładka "konfiguracja"

 

Certyfikat nadawcy możemy wybrać z repozytorium, które jest centralną bazą certyfikatów zainstalowanych w naszym komputerze.

 

Serwer odbierający możemy wybierać spośród dwóch: testowego i oficjalnego.

Testowy - serwer, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić poprawność komunikacji z US, jak i poprawność przesłanego pliku (UWAGA! dokumenty wysłane na ten serwer nie będą przetwarzane przez US). Konfiguracja serwera testowego MF.
Oficjalny - służy do wysyłania deklaracji, które zostaną przetworzone przez US.

 

Parametry:

jest możliwość drukowania treści Urzędowego Potwierdzenia Odbioru w nagłówku dokumentu

 

 

Opcja wydruku dokumentu podatkowego z adnotacja UPO w nagłówku.

 

 

autoweryfikacja dokumentu po jego generacji
podgląd wzorcowej struktury dokumentu - odznaczenie tego parametru sprawi, że w podglądzie tworzonej deklaracji, nie będziemy mieli wglądu w dokument struktury danych, który znajduje się w zakładce Weryfikacja wstępna.
blokowanie kasowania deklaracji podatkowych pozytywnie potwierdzonych - jeśli opcja ta jest zaznaczona, nie będzie możliwości kasowania dokumentów ze statusem 'potwierdzony'.

 

W dolnej części okna wprowadzamy dane dotyczące posiadanego konta usługi e-Dward.

 

UWAGA!

Usługa e-Dward jest częściowo odpłatna. Aby skorzystać z wariantu odpłatnego, należy w oknie dialogowym podać konto oraz hasło dostępu do tej usługi.

Dostęp jest bezpłatny na potrzeby podmiotu określonego przez licencję w terminie ważności aktualizacji. W wersji dla biur rachunkowych konieczne jest wykupienie pakietów dla obsługiwanych firm, zgodnie z cennikiem.