Dodatek szkodliwy

Początek  Poprzedni  Następny

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje pracownikowi, który narażony jest na działanie szkodliwych czynników.

Ustalany jest kwotowo lub jako procent kwoty bazowej lub procent najniższej stawki wynagrodzenia i przysługuje za czas przepracowany w określonych warunkach.

 

Dodatek przyznawany jest za każdą godzinę przepracowaną w warunkach uznawanych za szkodliwe.

Kwota dodatku za pracę w warunkach szkodliwych jest iloczynem stawki godzinowej dodatku i liczby godzin pracy w warunkach szkodliwych -  - wpisywanych w Statystykę czasu pracy w pole  „w tym godziny szkodliwe”.

 

Istnieją dwa warianty wyliczenia stawki godzinowej dodatku  - szczegóły w rozdziale o algorytmie (75) Dodatek szkodliwy.

Jeśli w Naliczanie/Wartości składników wynagrodzeń nie wprowadzimy: indywidualnego procentu dla pracownika oraz wartości składników, które mają stanowić podstawę do naliczenia dodatku, program będzie korzystać z parametrów konfiguracyjnych ustalonych w tym miejscu, czyli Konfiguracja/Parametry naliczania/Dodatek szkodliwy:

 

 

Dodatek szkodliwy

 

Za pomocą okien Historia, wpisujemy tutaj (w zależności od obowiązujących przepisów w firmie):

Ogólną kwotę bazową dodatku szkodliwego lub
Stawki godzinowe dodatku szkodliwego w podziale na kategorie (1-3)

Aby przypisać danemu pracownikowi kategorię dodatku, należy wejść w Naliczanie/Wartości składników wynagrodzeń/Wartości dodatkowe i za pomocą okna Historia wybrać datę oraz numer kategorii.

W tym przypadku program liczyć będzie wg wzoru:

wartość dodatku za pracę w warunkach szkodliwych = Liczba godzin szkodliwych w miesiącu * stawka godzinowa wg. wybranej kategorii.