Okresowe badania lekarskie

Początek  Poprzedni  Następny

Każdy pracownik przechodzi szereg badań lekarskich związanych z zajmowanym stanowiskiem. Wszystkie informacje o już wykonanych i obowiązkowych w przyszłości wpisujemy w menu Kartoteki/Kartoteka osobowa/Akta osobowe/Akta B/Okresowe badania lekarskie.

Podświetlamy danego pracownika w lewym oknie tabeli i naciskamy ikonę ikona_dodaj_nowy_rekord lub klawisz [INSERT]. Pojawi się podokno szczegółów posiadające dwie zakładki: Dane i Załączniki.

 

W pierwszej zakładce wpisujemy dane związane z kategorią wymaganego badania, okres ważności oraz orzeczenie lekarskie.

Z rozwijanej listy wybieramy właściwą kategorię badania, korzystając z wcześniej uzupełnionej przez nas zakładki "Okresowe badania lekarskie" w Słowniku Kategorii Terminów.

 

Druga zakładka służy do przechowywania zeskanowanych obrazów zaświadczeń lekarskich w formie Załączników.

 

W tabeli okna głównego, w zależności od wyboru kolumn widocznych na ekranie, możemy bez wchodzenia w okno szczegółów odczytać zgromadzone dane dotyczące wszystkich badań.

 

Okresowe badania lekarskie

 

Dla okresowych badań lekarskich dostępna jest funkcja Zestawienia aktualności, której celem jest ponownie uaktualnienie danych w danej kategorii. Aby to uruchomić należy: kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać zestawieni aktualności, lub wybrać F7. Otworzy się okno, które należy uzupełnić (typ zestawienia, rodzaj, według stanu na jaki dzień, oraz jak powinny być uporządkowane kolumny):

 

zestawienia aktualnosci_okresowe badania