Kod wykonywanego zawodu

Początek  Poprzedni  Następny

Kod wykonywanego zawodu składa się z 6 znaków, zawartych w "Klasyfikacji zawodów i specjalności", stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Slownik ZUS_kod_wykonywanego_zawodu

 

W programie słownik ma budowę hierarchiczną: kody 1,2,3,4 znakowe oznaczają tylko grupy zawodowe coraz szczegółowiej rozpisane, dopiero kod 6 znakowy odnosi się do konkretnego zawodu. Dzięki temu, wypełniając dokument ZUS, np. formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA, będąc w polu słownikowym, łatwiej znaleźć właściwy kod zawodu. Pojawia się bowiem struktura drzewa, gdzie rozwijamy tylko interesujący nas najwyższy poziom grupy. Otwierając kolejne coraz niższe poziomy danej grupy odszukujemy konkretny kod szukanego zawodu:

 

ZUS_ZUA_kod_wykonywanego_zawodu

 

Kod wykonywanego zawodu wpisuje się w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA w bloku X w polu 05. Jak wynika z poradnika ZUS określającego zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, pole dotyczące kodu wykonywanego zawodu wypełnia się tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, łącznie z polami 09. i 10.

 

 

Słownik ma postać typowej tabeli, w której:

posługując się menu kontekstowym modyfikujemy widok kolumn na ekranie,
za pomocą funkcji w pasku narzędziowym możemy: dodawać nowe pozycje klikając na ikona_dodaj_nowy_rekord lub klawiszem [INSERT] , kasować rekordy klikając na ikona_usun_biezacy_rekord lub klawiszem [DELETE], modyfikować dane wchodząc do okna edycji szczegółów za pomocą przycisku ikona_szczegoly lub klawisza [F2].
znajdujemy interesujący nas rekord korzystając z funkcji "Szukaj" na posortowanych danych kolumny, według której następuje wyszukiwanie.

 

Pole szukania